Akreditované laboratórium NDT

Defektoskopické skúšky (NDT) vykonávame vždy nezávisle a nestranne!


Defektoskopické skúšky (NDT) a ich hodnotenie vykonávame na úrovni nezávislého a nestranného subjektu akreditovaného podľa normy STN EN ISO 17025 Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Akreditácia je atestácia treťou stranou týkajúca sa orgánu posudzovania zhody, ktorá slúži ako oficiálny dôkaz kompetentnosti plniť špecifické úlohy posudzovania zhody. (STN EN ISO/IEC 17000: 2005, čl. 5.6)

Akreditované metódy nedeštruktívneho skúšania (NDT):Akreditované laboratórium NDT

 • skúšanie magnetickou práškovou metódou MT,
 • skúšanie kapilárnymi metódami PT,
 • skúšanie prežiarením RT,
 • skúšanie ultrazvukom UT,
 • skúšanie vizuálnymi metódami VT,

 Neakreditované metódy poskytované laboratóriom NDT:

 • skúška tesnosti LT,
 • pozitívna materiálová identifikácia (PMI), analýza a triedenie kovov
 • spektrálna analýza kovových materiálov,
 • TOFD (Time of Flight Diffraction)
 • PA (Phased Array)
 • LRUGW (Long Range Ultrasonic Guided Waves)
 • PEC (Pulsed Eddy Current)
 • a ďalšie špecializované metódy v spolupráci so zahraničnými partnermi
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK