Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 4AB

logo-socoCheck Seal™ 4AB je dvojzložkový tesniaci tmel, ktorý tvrdne na relatívne tvrdú, no flexibilnú hmotu. Najčastejšie využitie tmelu Check Seal™ 4AB je na opravu únikov vody a pary pri teplote až do 288°C. Môže byť použitý aj na kyseliny, žieraviny, uhľovodíky, čpavok a na kotlovú vodu.

Použitie : kyseliny, žieraviny, uhľovodíky, čpavky, voda, para, kotlová voda
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -6°C do +287°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +288°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : modrá a béžová hustá kvapalina
Relatívna hustota : 1,3
Plnenie/aplikácia : dobré plnenie pri plniacom tlaku 34,5 bar; dobré plnenie aj pri minimálnom plniacom tlaku (závisí od teploty)
Tvrdnutie : tvrdne podľa teploty; začína tvrdnúť pri +18°C
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote (menej ako +21°C)
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : vedrá podľa objemu zložiek A a B

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK