Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 55 R

logo-socoCheck Seal™ 55 R je elastomerický tmel, podobný nitrilovej gume, ktorý vytvrdzuje na tvrdú gumu a skvele funguje na úniky horúceho kondenzátu alebo kotlovej vody. Aplikuje sa vysokotlakovou tesniacou/mazacou pištoľou.

Použitie : palivá, glykoly, slabé kyseliny, alifatické uhľovodíky, horúce oleje, petrolej, para, kotlová voda a liehy
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -6°C do +204°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +232°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : čierna gumená tyčinka
Plnenie/aplikácia : musí byť aplikovaný vysokotlakovou tesniacou/mazacou pištoľou; dobré plnenie pri plniacom tlaku cca 103bar
Tvrdnutie : vytvrdzuje na tvrdú gumu; pri vyšších teplotách vytvára tvrdú zátku
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri teplote menej ako +21°C
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : tyčinky (valčeky) 1,9cm x 7,6cm

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK