Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 20AB

logo-socoCheck Seal™ 20AB je dvojzložkový, tesniaci tmel gumového typu, vyvinutý pre elektrotechnický priemysel. Zvyčajne sa používa pri únikoch v transformátoroch. Je dostupný v rýchlo i pomaly tvrdnúcom zložení, v predpripravenom balení zloženom z dvoch častí, pre jednoduchú aplikáciu. Obe súčasti sa zmiešajú a aplikujú mazacou alebo tesniacou pištoľou. Check Seal™ 20AB môže byť použitý na utesnenie prírubových spojení, vretien ventilov, vypúšťacích zátok a spojov. Môže byť tiež použitý v kombinácii s objímkami, alebo svorkami.

Použitie : kyseliny, glykoly, uhľovodíky, chladivá, voda, para, kotlová voda a mnohé rozpúšťadlá
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -6°C do +121°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +135°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : špinavobiela živicová pasta s tmavým katalyzátorom
Plnenie/aplikácia : dobré plnenie pri plniacom tlaku 31 bar; dobré plnenie aj pri minimálnom plniacom tlaku (závisí od teploty)
Tvrdnutie : polotvrdá guma s nízkou priľnavosťou; dostupné v rýchlo a pomaly tvrdnúcom zložení (závislé od teploty)
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : valčeky 3,5cm x 21,6cm (J sticks); vedrá podľa objemu

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK