Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 9R

logo-socoCheck Seal™ 9R je hustá, teplom aktivovaná kvapalná tesniaca živica, ktorá tvrdne pri pôsobení tepla a utvára veľmi tvrdý, tuhý tmel, utesňujúci únik. Keď začne tvrdnúť, vytvorí chemicky odolnú, nerozpustnú látku, ktorá je veľmi efektívna pri aplikácii na závity a tesnenia pri teplotách do +343°C a s pridanými vláknami môže byť aplikovaná pri teplotách až do výšky +816°C.

Používa sa v širokej škále priemyselných odvetví, vrátane utesnenia závitových spojov potrubí alebo nástrojových spojov, tesnení, spojov zariadení, prírubových spojov a pod.

Použitie : para, kotlová voda, kyseliny, žieraviny, čpavky, hydraulické kvapaliny, uhľovodíky, chladivá a propán
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od +93°C do +343°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +343°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : čierna hustá kvapalina
Penetrácia (ASTM D217) : 415
Relatívna hustota : 1,15
Plnenie/aplikácia : tečúca kvapalina; ak sa plní plniacou pištoľou, dobre sa plní pri minimálnom plniacom tlaku
Tvrdnutie : začína tvrdnúť pri teplote +93°C; na tvrdú gumu vytvrdne pri teplotách nad +121°C; rýchlosť tvrdnutia závisí od teploty
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri teplote menej ako +21°C
Trvanlivosť : 6 mesiacov; skladovanie v chladničke predĺži trvanlivosť
Balenie : vedrá podľa objemu zložiek A a B

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK