logo-socoKrátke teflonové vlákna dvoch veľkostí v pomere 30/60 pre zvýšenie tuhosti tmelov.

Použitie : krátke teflonové vlákna dvoch veľkostí v pomere 30/60
Rozsah teploty : od -117°C do +260°C
Plnenie/aplikácia : prísada do tesniacich tmelov pre zvýšenie tuhosti tmelov
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote
Trvanlivosť : neobmedzená
Balenie : sáčky, alebo vedrá podľa objemu

Uvedené teflonové vlákna sú vhodné výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých vlákien spolu s tesniacimi tmelmi pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých vlákien spolu s tesniacimi tmelmi, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK