Poslaním spoločnosti je:

  • poskytovať bezpečné a spoľahlivé riešenia diagnostiky, opráv a údržby potrubí za prevádzky s cieľom byť vnímaný ako spoľahlivý a inovatívny partner poskytujúci aj neštandardné riešenia,
  • poskytovať svoje výrobky a služby vo vysokej kvalite s nadštandardným zabezpečením BOZP a ochrany životného prostredia,
  • zabezpečovať kontinuálne odborné vzdelávanie svojich zamestnancov,
  • odbornou činnosťou a aktivitami vplývať na tvorbu odbornej mienky v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky potrubí, tlakových nádob a nádrží.

Spoľahlivo a bezpečne riešime problémy na potrubí, čím prispievame k zvýšeniu ich bezpečnosti a spoľahlivosti.

... aby boli všetky potrubia bezpečné a spoľahlivé!

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK