Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 8AB

logo-socoCheck Seal™ 8AB je dvojzložkový tesniaci tmel, ktorý tvrdne na elastomérovo-plastickú konzistenciu a je vhodný pre svoju odolnosť voči extrémnym otrasom. Je odporúčaný pre aplikácie s cyklickým alebo vibračným zaťažením. Používa sa najmä pre utesnenie únikov na produktoch ako sú palivá, glykoly, slabé rozpúšťadlá, alifatické uhľovodíky, horúce oleje, petrolej, para, voda, liehy, transformátorový olej a hexafluorid sírový (SF6).

Použitie : transformátorový olej, hexafluorid sírový (SF6), palivá, horúci olej, voda a para
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -6°C do +232°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +232°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : biela a modrá pasta
Plnenie/aplikácia : dobré plnenie pri plniacom tlaku 34,5 bar; dobré plnenie aj pri minimálnom plniacom tlaku (závisí od teploty)
Tvrdnutie : tvrdý elastomérový (kaučukový) tmel, miera tvrdnutia závisí na teplote; začína tvrdnúť pri + 10°C
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote (menej ako +21°C)
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : vedrá podľa objemu zložiek A a B

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK