Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 17 RTV

logo-socoCheck Seal™ 17 RTV je jednozložkový vysokoteplotný silikónový tesniaci tmel, ktorý tvrdne na mäkkú poddajnú hmotu s nízkou tvrdosťou. Používa sa najmä pre utesnenie únikov vody a pary. Ďalšie využitie zahŕňa utesnenie a zapuzdrenie výhrevných telies v zariadeniach a technológiách, utesňovanie práce v leteckom priemysle, utesnenie únikov na priemyselných peciach, kotloch, chladičoch tam, kde sú opravované časti vystavované vysokým teplotám.

Použitie : kyseliny, glykoly, uhľovodíky, chladivá, voda, para, kotlová voda a mnohé rozpúšťadlá
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -6°C do +315°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +316°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : červený alebo čierny silikón v kartuši
Relatívna hustota : 1,06
Plnenie/aplikácia : tmel je aplikovaný tesniacou pištoľou s kartušou, alebo plnený mazacou/tesniacou pištoľou; ak je zmiešaný s prísadami vlákien, dobre tečie pri plniacom tlaku 34,5 bar
Tvrdnutie : vytvrdzuje na mäkkú hmotu s nízkou tvrdosťou; pre vytvrdnutie potrebuje vlhkosť
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri teplote menej ako +21°C
Trvanlivosť : 6 mesiacov; skladovanie v chladničke predĺži trvanlivosť
Balenie : kartuše; vedrá podľa požadovaného objemu

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK