Tesniaci tmel na báze teflonu Check Seal™ 38P Versi-Pak

logo-socoCheck Seal™ 38P Versi-Pak je pumpovateľná tesniaca zlúčenina obsahujúca TFE-fluorokarbónové častice zmiešané do syntetického spojiva. Môže byť buď aplikovaný ručne, alebo napumpovaný do potrebného miesta pomocou vysokotlakovej mazacej/tesniacej pištole. Versi-Pak je chemicky stabilný a odolný voči väčšine chemikálií v širokom rozsahu pH. Je to vysoko univerzálny a odolný, samo-formujúci sa tmel používaný na upchávky a pre všetky typy ventilov, uzáverov, čerpadiel a mechanických zariadení.

Použitie : lúhy, bután, benzín, kyselina fluorovodíková, zemný plyn a propán
UPOZORNENIE: PTFE vystavené teplote nad +260°C vytvára plynný fluór
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -117°C do +260°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +260°C nakoľko PTFE môže vytvárať toxické fluoridové zlúčeniny; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : sivobiele zrnité tyčinky alebo pasta
Penetrácia (ASTM D217) : 40-80
Relatívna hustota : 1,5
Plnenie/aplikácia : musí byť aplikovaný vysokotlakovou tesniacou/mazacou pištoľou; dobré plnenie pri plniacom tlaku cca 138bar
Tvrdnutie : netvrdne
Dlhodobé zmeny : s tlakom a teplotou môže po dlhšej dobe stratiť svoju tesniacu schopnosť a môže vyžadovať opätovnú aplikáciu
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : valčeky 3,5cm x 21,6cm (J sticks) alebo 1,9cm x 10,1cm (plugs)

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK