Certifikáty

Základným cieľom SEPS, a.s. je poskytovať vysoko kvalitné a spoľahlivé služby s maximálnym zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a minimálnym dopadom na životné prostredie. V maximálnej miere proaktívne zabezpečujeme bezpečnosť našich služieb a produktov a s tým spojenú bezpečnosť a ochranu zdravia našich zákazníkov, vlastných zamestnancov a ostatných dotknutých tretích strán.

Všetky firemné procesy sú s ohľadom na zabezpečenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadené integrovaným manažerským systémom certifikovaným podľa noriem:

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

spoločnosťou DNV GL.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci riadime navyše systémom :

SCC** (Safety Contractor Checklist)

certifikovaným spoločnosťou DNV GL

Pri zváraní sa riadime zavedenou metodikou a pracovnými postupmi na dodržanie vysokej kvality pri zváraní certifikovanými podľa

EN ISO 3834-2

spoločnosťou VÚZ Certiweld Bratislava.

Naše mobilné laboratórium nedeštruktívnej defektoskopie (NDT) vykonáva skúšanie magnetickou práškovou metódou MT, skúšanie kapilárnymi metódami PT, skúšanie prežiarením RT, skúšanie ultrazvukom UT a skúšanie vizuálnymi metódami VT

akreditované podľa normy EN ISO/IEC 17025

Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK