Tabuľky chemických odolností tesniacich tmelov Check Seal™

socoVšetky tesniace tmely a látky Check Seal™ sú vhodné výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu sú uvedené v príslušných kartách bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov .... tabuľky chemickej odolnosti.

Spoločnosť South Coast Products (SOCO) je so svojimi viac ako 50 ročnými skúsenosťami v oblasti syntetických mazív pre ventily a uzávery, tesnení a tesniacich tmelov priemyselným lídrom. Či už ide o ťažké a náročné aplikácie, vysoké, alebo nízke teploty a tlaky, spoločnosť SOCO má vždy k dispozícii správne tesniace tmely alebo mazivá. Naši skúsení odborníci Vám radi pomôžu pri riešení vašich špeciálnych požiadaviek.

V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu pre dané chemické zloženie, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.).
Súbory na stiahnutie:
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK