Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 22AB

logo-socoCheck Seal™ 22AB je dvojzložkový, katalyzovaný tesniaci tmel, ktorý vytvrdne na skalopevnú konzistenciu a je ponúkaný v predpripravených baleniach pre jednoduchú aplikáciu. Obe zložky zmiešame a aplikujeme mazacou alebo tesniacou pištoľou. Je používaný v priemysle, vrátane utesňovania prírubových spojov, vretien ventilov a uzáverov, vypúšťacích zátok a spojov. Môže byť tiež použitý v kombinácii s objímkami, svorkami a kompozitnými bandážami.

Použitie : ťažké rozpúšťadlá, kyseliny a zásady
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -45°C do +204°C
Obmedzenia : použitie pri teplotách od -6°C do +204°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : bezfarebná a žltá hustá kvapalina
Plnenie/aplikácia : dobré plnenie pri plniacom tlaku 34,5 bar; dobré plnenie aj pri minimálnom plniacom tlaku (závisí od teploty); zmiešaný tmel môže byť aj naliaty priamo na príslušné miesto
Tvrdnutie : vytvrdne na skalopevnú konzistenciu
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote (menej ako +21°C)
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : vedrá podľa objemu jednotlivých zložiek

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK