Nevytvrdzujúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ HTS Pak

logo-socoCheck Seal™ HTS Pak je silne vláknitý tesniaci tmel navrhnutý na utesnenie ventilov a uzáverov pri teplotách do +371˚C. Tesniaci tmel HTS Pak so svojimi vláknitými vlastnosťami skvele funguje pre širokú škálu netesností, ako sú netesné sedlá ventilov (aplikácia bez vplyvu na obsluhu ventilu), tesnenia parných ventilov, úniky parných rozvodov, úniky na telesách ventilov a ďalšie.

Použitie : glykoly, uhľovodíky, voda, para, kotlová voda a mnoho rozpúšťadiel; dobré všeobecné využitie na tesnenie ventilov (uzáverov)
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -6°C do +371°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +371°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : tmavosivá vláknitá tyčinka
Penetrácia (ASTM D217) : 70-80
Plnenie/aplikácia : musí byť aplikovaný vysokotlakovou tesniacou/mazacou pištoľou; dobré plnenie pri plniacom tlaku cca 62bar
Tvrdnutie : mierne vytvrdzuje pri vyšších teplotách
Dlhodobé zmeny : s tlakom a teplotou môže po dlhšej dobe stratiť svoju tesniacu schopnosť a môže vyžadovať opätovnú aplikáciu
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : valčeky 3,5cm x 21,6cm (J sticks) alebo 1,9cm x 10,1cm (plugs)

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK