Nevytvrdzujúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 357P

logo-socoCheck Seal™ 357P Black Stem Pak je netvrdnúci, pumpovateľný tesniaci tmel, obsahujúci zmes bezazbestových vlákien v syntetických olejoch. Výborne funguje pri utesňovaní ventilov a niektorých opravách únikov na prírubových spojoch. Je špecificky navrhnutý pre použitie vo vysokoteplotných uhľovodíkových prevádzkach pri teplotách až do výšky +399°C. Tmel sa pumpuje vysokotlakovou mazacou/tesniacou ručnou pištoľou.

Použitie : alifatické uhľovodíky, asfalt, horúci olej, para, geotermálna voda
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -40°C do +398°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +399°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : čierna vláknitá hmota vo valčekoch alebo tyčinkách
Plnenie/aplikácia : musí byť aplikovaný vysokotlakovou tesniacou/mazacou pištoľou; dobré plnenie pri plniacom tlaku cca 62bar
Tvrdnutie : netvrdne
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky; v prípade potreby môže byť dopĺňaný
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : valčeky 3,5cm x 21,6cm (J sticks) alebo 1,9cm x 10,1cm (plugs)

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK