Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 6B

logo-socoCheck Seal™ 6B je tesniaci tmel pre utesnenie uzáverov, navrhnutý na použitie pri vysokých teplotách až do +427°C. K dispozícii je i s vysokou úrovňou čistoty pre použitie v jadrovej energetike a turbínach.

Použitie : glykoly, uhľovodíky, voda, para, kotlová voda a mnoho ďalších rozpúšťadiel - dobré všeobecné využitie pre utesnenie ventilov a uzáverov
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od +4°C do +371°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +426°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : čierny vláknitý valček
Penetrácia (ASTM D217) : 80-130
Relatívna hustota : 1,4
Plnenie/aplikácia : dobré plnenie pri plniacom tlaku 62 bar; dobré plnenie aj pri minimálnom plniacom tlaku (závisí od teploty)
Tvrdnutie : mierne vytvrdne pri vyšších teplotách, pri nižších teplotách netvrdne
Dlhodobé zmeny : v závislosti na tlaku a teplote sa môže prejaviť možná strata tesnosti, čo môže vyžadovať opätovnú aplikáciu tesniaceho tmelu
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote (menej ako +21°C)
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : valčeky 3,5cm x 21,6cm (J sticks) alebo 1,9cm x 10,1cm (plugs)

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK