Ochrana údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV je v spoločnosti SEPS, a.s. (ďalej len „SEPS“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Podrobné informácie o spôsobe ochrany osobných údajov, právach dotknutých osôb a povinnostiach spoločnosti nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov:

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK