Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 9B a 9F

logo-socoCheck Seal™ 9B a 9F sú tesniace tmely s pevnými vláknami, ktoré tvrdnú pri aplikácii tepla, pričom vytvárajú veľmi tvrdý tmel, utesňujúci únik. Check Seal™ 9B je živica vystužená vláknitou hmotou tvrdnúca za tepla. Check Seal™ 9F je za tepla tvrdnúci živicový materiál s hustejšou vláknitosťou pre lepšie tesniace vlastnosti a schopnosť znášať teplotné limity až do +815°C.

Obidva tmely majú veľmi široké využitie v priemysle, vrátane utesnenia malých drobných únikov, svoriek a objímok.

Použitie : para, voda a široká paleta chemických látok
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : 9F: od +121°C do +815°C; 9B: od +93°C do +426°C
Obmedzenia : s pridanými vláknami môže byť použitý pri teplote až do +815°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : čierny vláknitý valček
Plnenie/aplikácia : dobré plnenie pri plniacom tlaku 31 bar; dobré plnenie aj pri minimálnom plniacom tlaku (závisí od teploty)
Tvrdnutie : tvrdne pri teplotách nad +93°C; čím vyššia teplota, tým rýchlejšie vytvrdne
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri teplote menej ako +21°C
Trvanlivosť : 6 mesiacov; skladovanie v chladničke predĺži trvanlivosť
Balenie : valčeky 3,5cm x 21,6cm (J sticks) alebo 1,9cm x 10,1cm (plugs)

Uvedené tesniace tmely sú vhodné výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK