Polotvrdnúci tesniaci tmel na úniky Check Seal™ 3B

soco-logoCheck Seal™ 3B je tesniaci tmel na úniky vo forme polo-poddajnej gumy, ktorá pri vysokej teplote vytvrdne na extrémne tvrdú gumu. Je navrhnutý na použitie pri teplotách do +371°C a je efektívny ako primárny a sekundárny tmel. Po zlyhaní tesnosti prvotného tesniaceho materiálu sa úspešne používa ako sekundárny tmel na utesnenie mikropórov a tým utesnenie prípadného úniku.

Použitie : kyseliny, para, niektoré rozpúšťadlá, palivá, glykoly, slabé žieraviny, alifatické uhľovodíky, horúce oleje, petrolej, para, voda, liehy - taktiež sa úspešne používa na dotesnenie ako sekundárne plnivo na mikropóry po strate tesnosti iného tesniaceho tmelu
Presný rozsah vhodnosti použitia tmelu je uvedený v tabuľke chemickej odolnosti.
Rozsah teploty : od -6°C do +371°C
Obmedzenia : nepoužívať pri teplote nad +371°C; nepoužívať na kyslík
Vzhľad : žltá tvrdá guma
Relatívna hustota : 0,9
Plnenie/aplikácia : dobré plnenie pri plniacom tlaku 34,5 bar; dobré plnenie aj pri minimálnom plniacom tlaku (závisí od teploty)
Tvrdnutie : tvrdne pri +177°C až +204°C, pri teplotách nižších ako +177°C netvrdne
Dlhodobé zmeny : žiadne dlhodobé zmeny počas prevádzky
Skladovanie : v suchu pri izbovej teplote (menej ako +21°C)
Trvanlivosť : 2 roky
Balenie : valčeky 3,5cm x 21,6cm (J sticks) alebo 1,9cm x 10,1cm (plugs)

Uvedený tesniaci tmel je vhodný výhradne pre priemyselné použitie odborne vyškoleným personálom. Pred použitím sa vždy oboznámte s KBÚ, technickým listom a s bezpečnostnými, technickými a záručnými informáciami a podmienkami. Pre informácie o použitých chemikáliách a podmienkach BOZP počas manipulácie, uskladňovania, použitia a likvidáciu pozri príslušné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) dodávané spolu s tmelom, resp. dostupné na vyžiadanie.

Vhodnosti použitia jednotlivých tmelov pre dané chemické zloženie produktu sú uvedené v tabuľkách kompatibility, resp. chemickej odolnosti príslušných tmelov. Tabuľky chemickej odolnosti sú dostupné na vyžiadanie, alebo online na našej web stránke (tabuľky).

Niektoré chemické prísady v pare a kotlovej vode môžu zamedziť tvrdnutiu tmelu.

Pred použitím jednotlivých tmelov, odporúčame konzultovať použitie s výrobcom. V prípade, že si nie ste istí s výberom daného tmelu, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu. Navrhneme Vám riešenie vhodné pre Vaše prevádzkové podmienky! ... (Kontaktujte nás.)
viac informácií
Neváhajte nás kontaktovať:
Ak chcete viacej informácií, pošlite nám prosím e-mail a náš kolega sa Vám obratom ozve. Vopred srdečne ďakujeme.
Táto webstránka používa iba základné, funkčné súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.
OK